Update WordPress

Zo de e-mail functie werkt, kan nu direct emailen naar WP om een post
te schrijven en heb heb gelijk maar in het Nederlands gezet… 😉